Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Information och delaktighet (KKiK)

Delaktigheten mäts på olika sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Här redovisar vi Forshaga kommuns resultat 2015-2017 jämfört med övriga deltagande kommuner.

Efter varje fråga/påstående finns fyra kolumner som visar Forshagas resultat 2017, medelvärde samtliga kommuner 2017 och Forshagas resultat 2016 och 2015. Färgen i rutan anger om vi är bland de 25% bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50% i mitten (gul), eller bland de 25% sämsta kommunerna i landet (röd).

Kommentarer till respektive mått når du genom att klicka på resultatet (siffervärdet).

 

Mått information och delaktighet

Forshaga

 2017

Medel
2017


Forshaga

 2016

Forshaga

2015

Nr 13, Hur god är kommunens webbinformation till medborgaren (andel av maxpoäng i 12 områden, redovisas i %)?

97

79


94

90

Nr 14, Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng i 18 frågor, redovisas i %)?

70

57


56

52

Nr 15, Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet (NII-index skala 1-100)

---

---


46

46

 

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-01-24

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00