Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 2017 undersöktes knappt 260 kommuner i ur 5 perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultat publicerades 24 januari 2018.

Syfte med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. 

Hur redovisar vi resultatet?

Vi redovisar Forshaga kommuns resultat 2017 jämfört med de övriga deltagande kommunernas resultat, och jämfört med Forshaga kommuns resultat 2016 och 2015. Alla kommuner finns inte redovisade i alla mått.

Efter varje fråga/påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Forshagas resultat och färgen anger om vi är bland de 25 % bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 % i mitten (gul), eller bland de 25 % sämsta kommunerna i landet (röd).

Kommentar till respektive mått kommer att publiceras inom kort.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-01-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00