Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-03-25
Kort avbrott på webbplats under eftermiddagen
Planerat underhåll/installation av säkerhetssertifikat gör att det under senare delen av eftermiddagen kan vara svårt att nå forshaga.se. Avbrott planeras till 5-10 minuter.
Länk

Internationell policy

Internationalisering är ett långsiktigt åtagande för kommunens samtliga verksamheter. Arbetet grundar sig på kunskaper om hur Forshaga som kommun och geografiskt område påverkas av omvärlden.

En framgångsrik internationalisering av kommunens verksamheter förutsätter verksamhetsövergripande samarbete och politiskt ställningstagande. Policyn bygger på Vision Forshaga. Policyn är utformad i ett utvecklingsperspektiv och skall utgöra ett stöd i det dagliga arbetet.

Syfte med internationalisering

Forshagas kommuns internationella arbete ska skapa ett mervärde för Forshagas kommuns invånare och näringsliv.

Forshagas internationella kontakter ska inriktas på att stödja demokratiska krafter och hållbar tillväxt.

Forshagas internationella aktiviteter fokuserar på omvärldsbevakning och utveckling av kommunens egna verksamheter.

Utmaningar för internationalisering

- skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor genom boende, näringsliv, turism och kultur och fritid

- skapa förutsättningar för livslångt lärande

- skapa förutsättningar för resurssnåla kretslopp

- skapa förutsättningar för ökad jämställdhet och mångfald i samhällslivet

- skapa stöd för humanitärt utvecklingssamarbete

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-12-12

Hoppa hage

Sidan uppdaterad:

2018-12-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00