Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-09-24
Asfaltsarbeten Grossbolstorpsvägen
Tisdag 25 september pågår asfaltarbeten på Grossbolstorpsvägen mellan korsningen Smedbacken/ Annebergsgatan upp till tunneln under väg 62. Störningar väntas i trafiken, ett körfält öppet med trafikvakter på plats.
Länk

Hur kan du använda diariet?

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen).

Ta del av allmänna handlingar

Handlingar kan vara brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut (det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter). Kommunens handlingar är offentliga eller allmänna, så fort handlingen är inkommen eller upprättad i sin slutgiltiga form. Det innebär att handlingen blir allmän först när den skickats utanför kommunen, när den färdigställts, justerats eller när ärendet som handlingen tillhör färdigställts.

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd (hemligstämplad). Om handlingen du söker är "hemlig" har du rätt att begära sekretessprövning.

Om du vill ha en specifik handling som är daterad 2014-11-30 eller tidigare kan du vända dig till respektive nämnd. Handlingar från nämnderna nedan som är daterade 2014-12-01 och senare kan läsas direkt på webben.

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Lärande och arbete
Vård och omsorg

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-05-11

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2018-05-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00