Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Ramavtal

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (vanligtvis 3-4 år).

Avtalsvillkoren kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti- och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, tillhandahållande av statistik etc.

Forshaga kommun samordnar sedan hösten år 2012 ramavtalsupphandlingar med Karlstads kommun. I vår avtalsdatabas E-avrop kan du se inom vilka avtalsområden Forshaga kommun har tecknat ramavtal.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-02-08

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2017-02-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00