Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Upphandling och inköp

I Forshaga kommun är verksamheten för upphandling uppdelad. Den huvudsakliga försörjningen av varor och tjänster för allt löpande behov tillgodoses genom ramavtal som gäller för alla förvaltningar.

Forshaga kommun samverkar med övriga värmländska kommuner i offentlig upphandling och i framtagandet av kommunövergripande ramavtal. Vi använder även SKL kommentus (Sveriges Kommuner och Landstings inköpssamverkan) och Kammarkollegiet (den statliga inköpssamordningen) för att teckna ramavtal.

De mer specifika behoven av varor och tjänster som inte täcks av ramavtalen är varje förvaltning själv ansvarig för att upphandla.

De kommunala bolagen är själva ansvariga för att upphandla de varor och tjänster som är nödvändiga för dess verksamhet.

Under dessa sidor finns bland annat information om pågående upphandlingar, våra avtal, nyss avslutade upphandlingar, gällande lagstiftning samt kommunens egen upphandlingspolicy och riktlinjer.

Har du frågor som rör upphandling och inköp, hör av dig till kommunens kontaktperson:

Håkan Andersson
054-17 23 27
hakan.andersson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10 av

Sidan uppdaterad:

2019-09-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00