Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Hur går det till?

Gör din anmälan på vår blankett. Tänk på att kompletta anmälningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Registrering

Från den 1 december 2009 registreras alla livsmedelsanläggningar, utom så kallade animalieanläggningar som ska godkännas. Animalieanläggningar är till exempel industrier som håller på med kött, fisk, ägg, mjölk, musslor och levererar varor till ett annat livsmedelsföretag.

Du registrerar din anläggning genom att fylla i och skicka in blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet" till miljö- och byggförvaltningen. Blanketten hittar du under rubriken "Dokument" här på sidan, eller via vår E-tjänstlänk till annan webbplats.

Tidigast två veckor efter att du anmält din anläggning får du starta den.

När vi fått in din anmälan handlägger vi den och därmed registreras er anläggning. Du får sedan ett registreringsbevis skickat till dig. Inom några veckor efter registrering kommer en miljö- och hälsoskyddsinspektör och kontrollerar att anläggningen uppfyller lagstiftningens krav. Inspektören granskar utformning och inredning av lokalen, egenkontrollprogram, faroanalys och flödesschema. Om anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan anläggningen, eller delar av den, förbjudas tills dess att bristerna är åtgärdade.

Godkännande

Animalieanläggningar som ska godkännas prövas av miljö- och byggförvaltningen. Ritningar och egenkontrollprogram behöver granskas och lokalen besiktigas innan ett beslut om godkännande kan ges. För dig som har en animalieanläggning, som till exempel en styckningsanläggning, kyl- och fryslager med livsmedel av animaliskt ursprung eller ett mejeri, gäller att du inte får starta förrän anläggningen har blivit godkänd.

Vid ägarbyte måste anläggningen registreras på nytt!

Du som tar över en anläggning måste anmäla om registrering hos miljö- och byggförvaltningen, precis som om det vore en ny anläggning. Det är hela anläggningen som ska registreras, inte enbart lokalen. Den gamla registreringen upphör alltså att gälla när ny ägare tar över, även om anläggningen är oförändrad.

Avgift i samband med anmälan/ansökan

I samband med anmälan om registrering tar vi ut en avgift. Avgiften för anmälan om registrering är 980 kronor.

Vid ansökan om godkännande tas det ut en avgift för godkännandeprövning. Godkännandeavgiften ska enligt avgiftsförordningen täcka kontrollmyndighetens kostnader för prövningen.
Kommunens timtaxa är 980 kr.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-10-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00