Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Felanmälan kommunala lokaler

Anmäl fel i en av kommunens byggnader till vår e-postadress. Är det ett akut fel (till exempel vattenläcka) ringer du alltid till en fastighetsskötare.

Så här felanmäler du

Skicka e-post till följande adress:

felanmalan.fastighet@forshaga.se

Din anmälan ska innehålla följande information

  • Fastighet/objekt
  • Avdelning
  • Rumsnummer (om det finns, om inte beskriv var rummet är)
  • Adress
  • Anmälare inklusive kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer)
  • Felorsak (beskriv så tydligt som möjligt)

En felanmälan som inte innehåller alla uppgifter kan komma att skickas tillbaka för komplettering.

Akut fel

Ring alltid om felet är akut. Ett akut fel kan vara vattenläcka eller fel på elströmmen.

Måndag-torsdag klockan 8-16, fredag 8-15
Ring direkt till en av våra fastighetsskötare, telefon 054-172000 (växel)

Kvällstid och helger
Ring SOS Alarm, telefon 054-83 06 70

Se även sidan öppettider och kontakt.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-16

Sidan uppdaterad:

2019-09-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00