Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till, riva eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov.

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver hur stor byggrätten är och var byggnader får placeras. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

Nya bygglovsregler fr o m 2 juli 2014

Regeringen har beslutat att det från och med den 2 juli 2014 ska vara tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att söka bygglov. Istället räcker det med en anmälan och ett startbesked från kommunen. Du hittar mer information om de nya reglerna under rubriken Villor och flerfamiljshusöppnas i nytt fönster, eller genom att ladda hem Boverkets broschyr - Får jag bygga?, som du finner under rubriken Dokument till höger.

Bra att veta inför ditt byggande

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och byggnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (PBL).

När du vill ändra bärande konstruktioner i en byggnad, installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp, ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet ska anmälas. Mer information hittar du under rubrikerna Bygglov och Anmälningsplikt.

Under våra övriga rubriker i menyn finns information om vad som gäller för bygglov, men också uppgifter om till exempel rivningslov och strandskydd. Det finns också uppgifter om hur man gör en anmälan för att installera en eldstad.

Ska du bygga nytt hus i ett område där det inte finns kommunalt avlopp krävs särskilt tillstånd för enskilt avlopp, se länk under rubriken Gå direkt till, här på sidan.

Om du har funktionshinder som innebär att din bostad behöver anpassas kan du söka bidrag för detta. Mer information hittar du under rubriken Bostadsanpassning.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett beslut om startbesked från kommunen. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kan detta medföra en byggsanktionsavgift som i vissa fall kan ligga på flera tiotusentals kronor.

Har du byggt klart?

Har du sökt bygglov de senaste åren? Kom då ihåg att anmäla till miljö- och byggförvaltningen när byggnaden är klar så att vi kan avsluta ditt ärende. Om du inte anmält detta, vänligen kontakta oss på våra telefontider vardagar kl. 10-12, ej tisdagar. Du når oss under dessa tider via växeln på 054-17 20 00. Du når oss även via e-post: mbn@forshaga.se 
Vi är tacksamma över att få ett meddelande även om det inte blev något byggande.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00