Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skyddsområde Visten

För att skydda sjön Visten som är kommunens vattentäkt, har kommunstyrelsen antagit skyddsföreskrifter.

Handläggning

Kommunen beslutade den 15 oktober 2013 att anta nya skyddsföreskrifter för Forshagas ytvattentäkt, sjön Visten.

Arbetet med föreskrifterna började i december 2010 och bestod av samråd med bland annat fastighetsägare och organisationer som har kunnat lämna synpunkter på förslaget. De som är berörda av de nya skyddsföreskrifterna finns förutom i Forshaga även i Kil och Sunne kommuner.

Under 2012 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i samband med tidigt samråd. Reviderat förslag samt svar på frågor skickades den 5 april 2013 till de som lämnat synpunkter. Våren 2013 kunde även markägare vid Skivtjärn kunnat lämna synpunkter.

Vad händer nu?

Kommunens ansökte 2013 hos Länsstyrelsen om att fastställa vattenskyddsområdet samt att skyddsföreskrifterna ska gälla inom detta område. 

Handläggningen hos Länsstyrelsen pågår.

Kontakt

Morgan Häggbom, teknisk chef, 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Sidan uppdaterad:

2018-10-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00