Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skyddsområde Mölnbacka

För att skydda kommunens vattentäkt i Mölnbacka har kommunen antagit skyddsföreskrifter.

Handläggning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2013 att anta föreskrifter för Mölnbacka grundvattentäkt. Täkten försörjer hushåll i Mölnbacka med dricksvatten och det har tidigare inte funnits några skyddsföreskrifter.

Arbetet med föreskrifterna började i december 2010 och bestod av samråd med bland annat fastighetsägare och organisationer som har kunnat lämna synpunkter på förslaget.

Vad händer nu?

Kommunen ansökte 2013 hos Länsstyrelsen om att fastställa vattenskyddsområdet samt att skyddsföreskrifterna ska gälla inom detta område. 

Handläggning pågår hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Morgan Häggbom, teknisk chef, 054-17 20 33

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Morgan Häggbom, förvaltningschef kommunteknik och service

Sidan uppdaterad: 2018-08-16

Sidan uppdaterad:

2018-08-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00