Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vattenkvalitet

Dricksvattnet i Forshaga är noga kontrollerat genom regelbundna provtagningar.

Provtagning

Vi tar många prover av vattnet. Det sköter ett godkänt laboratorium i enlighet med regler från Livsmedelsverket.  

Parasiter

För att säkra vattnets kvalitet, är det viktigt att ha flera barriärer i vattenverket. Sedan flera år behandlar vi vattnet med bland annat UV-ljus. UV-ljus är mycket effektivt mot parasiter.

Ingen av parasiterna cryptosporidium och giardia finns i Visten eller i Forshaga vattenverk. Detta kontrolleras varje år.

Analys

Se dokumentet Analys vattenkvalitet för mer information om Forshagas dricksvatten. De som bor i Olsäter och norrut får vatten från Ullenverket i Hagfors.

Klor

Normalt använder vi inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är descinficerande och förs med det renande vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är liten och inom tillåtna gränsvärden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-11

Sidan uppdaterad:

2018-10-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00