Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-03-25
Kort avbrott på webbplats under eftermiddagen
Planerat underhåll/installation av säkerhetssertifikat gör att det under senare delen av eftermiddagen kan vara svårt att nå forshaga.se. Avbrott planeras till 5-10 minuter.
Länk

Forshaga reningsverk

Reningsverket i Forshaga renar cirka 1 500 kubikmeter avloppsvatten per dygn. När vattnet är rent släpper vi ut det i Klarälven.

Reningsverket i Berg

För att rena vatten från alla avlopp i Forshaga tätort finns ett reningsverk vid Berg i Skived. Det byggdes 1972, byggdes ut 1990 och kan rena 4 900 kubikmeter per dygn eller 260 kubikmeter per timme. Verket renar i medeltal cirka 1 500 kubikmeter vatten per dygn.

Avloppsledningar leder det smutsiga vattnet till reningsverket. För att vattnet ska komma fram till Berg måste det pumpas fram via 17 pumpstationer.

Rening av vattnet

Det smutsiga vattnet i tre steg.

  • Mekanisk rening tar bort fasta partiklar. Fasta partiklar större än 3 mm fastnar i gallersil och sandfång och sjunker till botten.
  • Kemisk fällning sker med polyaluminiumklorid som fällningskemikalie. Den tillsätts som förfällning och efterfällning. Flockar av föroreningar bildas och sjunker till botten.
  • Under den biologiska reningen bearbetar mikroorganismer föroreningarna. Det sker genom att syre bryter ner organiskt material i vattnet.

Vid normalt flöde tar det cirka arton (18) timmar för det smutsiga vattnet att gå igenom hela processen. När vattnet är rent leds det ut i Klarälven.

Slammet som blir kvar efter reningen vattnar vi av i sex vassbäddar. Här kan du läsa om hur vassbäddar fungerar.

Kontroll och övervakning

Halten av fosfor samt vattnets ph-värde kontrolleras dagligen av vår personal. Övriga kontroller gör ett oberoende externt laboratorium.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-11

Reningsverket i Forshaga

Reningsverket i Forshaga

Sidan uppdaterad:

2018-10-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00