Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från och med
2017-01-01 och tills vidare.

Beslut i kommunfullmäktige 2016-06-21 §74. Alla belopp är inklusive moms. 

Taxa för vatten och avloppPDF

1. Villa och annan bebyggd bostadsfastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

3 598 kr

Fast avgift endast vatten

1 367 kr

Fast avgift endast avlopp

2 231 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

7,47 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

12,20 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

19,67 kr

 

Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerfamiljshus), tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 2 127 kr/lägenhet och år.

 

1 A. Exempel på årskostnad för en villa


Kostnad

Fast avgift

3 598 kr

Förbrukning 150 m3 x 19,67 kr

2 951 kr

Totalt

6 549 kr

 

Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter.

 

1 B. Exempel på: årskostnad för ett flerbostadshus


Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

3 598 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 2 127 kr

29 778 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 19,67

39 340 kr

Totalt

72 716 kr

 

 

Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

2. Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 471 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

19,67 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

2 127  kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

8 294 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

19 352 kr

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-04

Sidan uppdaterad:

2019-11-04

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00