Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från och med
2017-01-01.

Beslut i kommunfullmäktige 2016-06-21 §74. Alla belopp är inklusive moms. 

Till dokument med hela taxanPDF

Villa och annan bebyggd bostadsfastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

3 598 kr

Fast avgift endast vatten

1 367 kr

Fast avgift endast avlopp

2 231 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

7,47 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

12,20 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

19,67 kr

Vid mer än en lägenhet i bostadsfastigheten, tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 2 127 kr/lgh och år.

Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 471 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

19,67 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

2 127  kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

8 294 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

19 352 kr

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter.

Exempel: årskostnad för en villa


Kostnad

Fast avgift

3 598 kr

Förbrukning 150 m3 x 19,67 kr

2 951 kr

Totalt

6 549 kr

Exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubik

 

Exempel: årskostnad för ett flerbostadshus


Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

3 598 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 2 127 kr

29 778 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 19,67

39 340 kr

Totalt

72 716 kr

 

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00