Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Vatten och avlopp

Kommunen har anläggningar för vatten och avlopp. Sådana anläggningar är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer.

Regler om vatten och avlopp, ABVA

Regler kring vatten och avlopp finns i allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)PDF.

Vatten

Vattenverken i kommunen förser omkring 10 000 personer samt industrier och företag med dricksvatten. De som bor i Olsäter samt norr om Olsäter får sitt vatten via Munkfors från Hagfors kommun.

Avlopp

Fem anläggningar renar avloppsvatten från hushåll och industri. Det största reningsverket ligger i Forshaga. 

Ledningar

Kommunen har omkring 37 mil vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-22 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00