Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun
SamrådsremissPDF
SamrådshandlingPDF (planbeskrivning)
GrundkartaPDF
Plankarta del 1PDF
Plankarta del 2PDF
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 5 oktober - 29 oktober 2018 och finns att ta del av i kommunhuset på miljö- och byggförvaltningen. Tiden för att lämna in synpunkter har passerat. Arbete efter samråd pågår.

Detaljplan för Västra Bengtsbol, Forshaga kommun
SamrådsremissPDF
Samrådshandling del 1PDF (planhandling)
Samrådshandling del 2PDF (bilagor till planhandling)
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd 8 juni - 29 juni 2018 och finns också att ta del av i kommunhuset, miljö- och byggförvaltningen. Tiden för att lämna in synpunkter har passerat. Arbete efter samråd pågår.

Detaljplan för Solåsen, Munkfors kommun
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd till och med 30 september 2016.
Planen ligger nu vilande i väntan på eventuell komplettering av olika utredningar.

 

Planer för granskning

Detaljplan för del av Forshaga 1:117, Forshaga kommun
Underrättelse om granskningPDF
GranskningshandlingPDF
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 29 oktober - 19 november 2018 i kommunhuset i Forshaga. Tiden för att lämna in synpunkter har passerat. Arbete efter granskning pågår.

 

Planer för antagande

Just nu finns inga planer för antagande.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-14

Sidan uppdaterad:

2019-02-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00