Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för Västra Bengtsbol, Forshaga kommun
SamrådsremissPDF
Samrådshandling del 1PDF (planhandling)
Samrådshandling del 2PDF (bilagor till planhandling)
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd 8 juni - 29 juni 2018 och finns också att ta del av i kommunhuset, miljö- och byggförvaltningen. Tiden för att lämna in synpunkter har passerat. Arbete efter samråd pågår.

Detaljplan för Solåsen, Munkfors kommun
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd till och med 30 september 2016.
Planen ligger nu vilande i väntan på eventuell komplettering av olika utredningar.

 

Planer för granskning

Detaljplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun
Underrättelse om granskningPDF
GrundkartaPDF

Plankarta del 1PDF
Plankarta del 2PDF
Planbeskrivning inklusive samrådsredogörelsePDF
Tiden för att lämna in synpunkter under granskningstiden gick ut 19 juni 2019. Arbete efter inkomna granskningsyttrande pågår och ett granskningsutlåtande kommer att tas fram.

 

Planer för antagande

Detaljplan för del av Forshaga 1:117, Forshaga kommun
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
Planen har godkänts av miljö- och byggnämnden efter granskning 2019-01-15 och skickats till kommunfullmäktige för antagande.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-27

Sidan uppdaterad:

2019-08-27

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00