Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Naturområden, naturresevat

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark. Det största skogsområdet finns i Hällekil. Det finns fem naturreservat i kommunen.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen innehåller information om kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Grön skogsbruksplan 2016-2025PDF

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens skog. Den både röjer sly och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen. Viss skötsel samt avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Nyckelbiotoper

I kommunens skog vid Hällekil i närheten av Fisktjärn, finns tre stycken nyckelbiotoper. De finns vid Gruvberget, Långtjärnsberget och Harberet. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. I Hällekil är de främst knutna till bergsbranter med hyperit.

Naturreservat

Det finns fem naturreservat i kommunen men inget på komunal mark. Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och bevara hotade växt- och djurarter. Det är Länsstyrelsen som förvaltar reservaten och mer information finns på deras webbplats.

Edeby naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pannkakans naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjärnbergets naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsbergets naturrserervatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örtenbergets naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-03 av

Sidan uppdaterad:

2019-06-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00