Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Energirådgivning för företag och föreningar

Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder dig som har företag en kostnadsfri och opartisk energigenomgång av er verksamhet. Genom att se över verksamhetens energiförbrukning och öka medvetandet om till vad och hur energin används, ökar även möjligheten till energibesparingar både i kilowattimmar och kronor.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen? Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Du hittar mer information på Energimyndighetens hemsida via länk här på sidan under rubriken Genvägar.

Energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder. Första inrapporteringen ska ske senast den 5 december 2015.

Läs mer på energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag/föreningar med större värme- och kylsystem

Energidirektivet för byggnaders energiprestanda, EPBD2, berör fastighetsägare med stora värme- och kylsystem och här finns stor potential att spara energi. Energi- och klimatrådgivningen gör särskilda informationsinsatser för att stödja fastighetsägare med större värme- och kylanläggningar och ge råd om systemens effektivitet och dimensionering. Två typer av system är utvalda: så kallade lokaleldade värmesystem (exempelvis olja, pellets, ved och flis) med en effekt större än 20 kW och luftkonditioneringssystem med en effekt större än 12 kW. Småhus eller byggnader som värms med fjärrvärme, el eller värmepump omfattas inte.

Besöksadress och kontaktuppgifter

Våra klimat- och energirådgivare sitter i kommunhuset i Forshaga, Storgatan 52. En dag i veckan, vanligtvis torsdagar, finns någon av dem på plats i Munkfors på kommunkontoret, Smedsgatan 16.
Ni når dem enligt nedan:

Jonas (föräldraledig 1 juni - 31 oktober)
Telefon: 054-17 23 50
Mejl: jonas.hoglund@forshaga.se

Ulrika
Telefon: 054-17 22 36
Mejl: ulrika.thoren@forshaga.se

Välkomna!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-07-04

Sidan uppdaterad:

2019-07-04


Lindha Rothen
Förvaltningssekreterare miljö och bygg
054-172035


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00