Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Jakt

Kommunen arrenderar ut kommunal mark till jakt. 

Upplåtelse av jakt

Av kommunens skogsmark är cirka 453 hektar utarrenderad som jaktmark. 

Forshaga kommun ser positivt på att viltvårdsområden i kommunen verkar för att unga jägare deltar i jakt och viltvård. För närvarande finns inga lediga jaktarrenden.

Upplåtelse av jakt på kommunal markPDF


Kontakt

Kommunteknik och service, telefon 054-17 20 00 (växel)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00