Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Husdjur

Husdjur ska skötas på sådant sätt att de inte orsakar störningar för din omgivning.

Djurskydd

Misstänker du att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen Värmland, som har ansvar för djurskyddet.

Tel: 010-224 71 20

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-02

Sidan uppdaterad:

2019-09-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00