Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Ändringar i strandskyddsreglerna trädde i kraft 2009 och 2010. Regeringen ville med dessa ändringar öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet och främja utvecklingen i landsbygdsområden.

2014 skedde ytterligare ändringar. De nya reglerna som trädde i kraft den 1 september 2014 ger länsstyrelserna möjligheten att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

Läs mer om bestämmelserna på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våren 2013 tillsatte regeringen Strandskyddsdelegationen, som är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Strandskyddsdelegationens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som privatperson bland annat en webbutbildning kring strandskyddsregler.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-05-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00