Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är uppenbart obehövligt.

Sökande och dennes kontrollansvarige ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer från exempelvis räddningstjänsten eller miljökontoret.

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som utöver ansökningshandlingarna krävs för att byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Punkter som diskuteras vid det tekniska samrådet:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av att miljö- och byggförvaltningen gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Miljö- och byggförvaltningens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden. 

Miljö- och byggförvaltningen för protokoll över det tekniska samrådet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-14 av

Sidan uppdaterad:

2019-02-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00