Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Svartbygge, olovligt byggande

Bygger du något utan att ha tillstånd för det är ditt bygge ett så kallat svartbygge. På denna sida får du hjälp med att se vad som krävs av dig som byggherre i en lovprocess enligt lag för att slippa sanktioner.

Lov och startbesked

Alla åtgärder som kräver lov får inte påbörjas innan du fått ett beslut om bygglov/rivningslov, samt ett beslut om startbesked.

Åtgärder som enbart kräver en anmälan får inte påbörjas innan du fått ett beslut om startbesked.

Slutbesked

När du byggt färdigt så måste du ha ett beslut om slutbesked innan du får börja använda det du har sökt lov för eller gjort en anmälan av.

Sanktionsavgifter

Om du påbörjar din åtgärd utan lov och/eller startbesked tas en sanktionsavgift ut. Detsamma gäller om du börjar använda något innan du fått ett slutbesked.

Här nedan ser du några exempel på hur stora sanktionsavgifterna kan bli vid olika förseelser:

Nybyggnad av en villa 200 kvm
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked.
107 900 kr

Tillbyggnad av en villa med 40 kvm
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked.
27 800 kr

Nybyggnad av en carport 30 kvm
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked.
14 500 kr

Installation av eldstad
Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installationen av en anmälningspliktig eldstad utan att ha anmält åtgärden och utan att ha inväntat startbesked.
4 450 kr

Slutbesked nybyggnad av en villa 200 kvm
Byggsanktionsavgift för att ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan miljö- och byggnämnden har gett ett slutbesked.
21 600 kr

Sanktionsavgift tas inte ut om något som olovligen har utförts rättas, dvs. det olovligt uppförda tas bort, innan miljö- och byggnämnden behandlar ärendet. Miljö- och byggnämnden kan pröva om lov kan beviljas i efterhand men i så fall tas alltid byggsanktionsavgiften ut.

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller göra en anmälan, kontakta byggkontoret via växeln på 054-17 20 00. De har telefontid vardagar kl. 10-12, ej tisdagar. Du kan också mejla dem på: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26 av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-08-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00