Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Ny taxemodell från 1 mars 2017

Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt en av SKL:s senaste modeller. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål.

Ärenden inkomna från och med 1 mars 2017 debiteras efter den nya taxan. Taxan indexuppräknas varje år med ca 2%. Ett ärende debiteras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2018-12-13 men beslutas inte förrän 2019-01-08. Debitering sker då enligt 2018 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempelavgifter (2019) inom detaljplan utan avvikelse:

Nybyggnad av enbostadshus 19 941 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 7 803 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 15 173 kr

Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 7 803 kr

Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 15 173 kr

Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 3 902 kr

Inglasning av altan/uterum 4 335 kr

Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 335 kr

Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 601 kr

Exempelavgifter anmälningsärenden:
Installation av eldstad eller rökkanal 2 601 kr

Attefallshus utan tekniskt samråd, max 25 kvm 4 335 kr

Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, max 15 kvm 4 335 kr

För fler prisexempel se prislista upplagd under rubriken Dokument här på sidan.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar kl. 10-12, ej tisdagar. Du når oss via växeln 054-17 20 00 eller epost: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-14 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00