Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Bostadsenkät - hur vill du bo i framtiden?

Under 2015 gjorde vi en enkätundersökning på vår webbplats om äldreboende och hur man vill bo i framtiden.

Flertalet av de 80 personer som svarade bor i småhus/villa (81 %) i Forshaga (51 %), Deje (18 %) och Skived (15 %). De flesta ser sin framtid i kommunen (78 %) och tycker att närhet till familj, socialt umgänge, natur, service, och bra kommunikationer är faktorer som får dem att vilja stanna kvar.

Om äldreboende

Nästan hälften vill bo kvar i sin nuvarande bostad så länge som möjligt med hemhjälp efter behov. 50 % vill kunna flytta till ett boende som tillgängliganpassats inför framtida hjälpbehov, 26 % vill kunna flytta till trygghetsboende anpassat för äldre, enskilt boende med gemensamhetsutrymmen och närhet till personal, och endast 6 % vill kunna flytta till äldreboende med heldygnsomsorg.

De flesta vill bo centralt i Forshaga (31 %), centralt (30 %) eller i Deje (11 %). Respondenterna tycker att boendets storlek ska vara 2 rum och kök (52,5 %) eller 3 rum och kök (37,5%), till en kostnad av 4000-5000 kr/mån (36 %) eller 5000-6000 kr/mån (31 %).

På frågan om vilken service och vilka resurser/faciliteter som är viktigt att ha nära sitt boende svarade 68 % affärer, 44 % vårdcentral, 33 % apotek, 15 % rekreationsområde/grönområde,
14 % kollektivtrafik/kommunikationer, 14 % aktiviteter, 13 % bank och 9 % restaurang.

I övriga kommentarer kring äldreboende i Forshaga kommun framkom flertalet synpunkter på stort behov av nybyggnation och önskemål om hiss eller enplanshus.

Vill du vara med och påverka?

Nästan 3 av 4 av respondenterna säger sig vara intresserade av att engagera sig i planeringen vid ett eventuellt byggande av nytt äldreboende. Är du intresserad av att vara med och påverka?
Skicka in dina kontaktuppgifter till info@forshaga.se och uppge att ditt intresse gäller delaktighet äldreboende. Du kommer då bli kontaktad och få möjlighet att bidra med ytterligare synpunkter.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar vidare med bostadsplanering och tar med oss svar och förslag och de finns också med i kommunens bostadsförsörjningsplan 2015-2019.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-05-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00