Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Bostadsplanering

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen. För detta har kommunfullmäktige antagit ett program för åren fram till 2019.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lag om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska kommunen planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättning för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska även främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Forshagas program för bostadsförsörjning avser åren 2015-2019.

Programmet utgår från nationella, regionala och lokala mål beträffande bostadssituationen i kommunen. Det beskriver behov av bostäder för olika grupper som idag bor i kommunen, främst ungdomar, äldre och personer med omsorgsbehov. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation och med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har satt ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver fler bostäder byggas. Med tanke på kommunens strategiska läge bedöms möjligheten till inflyttning som god om det finns attraktiva bostäder.

I slutet av programmet beskrivs ett antal åtgärder som bör genomföras inom den närmaste fyraårsperioden.

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2019PDF

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-11-01

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00