Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Bostadsplanering

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen. För detta har kommunfullmäktige antagit ett program för åren fram till 2019.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lag om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska kommunen planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättning för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska även främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Forshagas program för bostadsförsörjning gäller åren 2015-2019. Under 2019 börjar arbetet med att ta fram ett program för åren 2020-2024.

Programmet utgår från nationella, regionala och lokala mål för bostadssituationen i kommunen. Det beskriver behov av bostäder för de som idag bor i kommunen till exempel ungdomar, äldre och personer med omsorgsbehov. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation, med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har satt ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler fler bostäder. Med utgångspukt från kommunens strategiska läge bedöms möjligheten till inflyttning som god om det finns attraktiva bostäder.

I slutet av programmet beskrivs ett antal åtgärder som bör genomföras inom den närmaste fyraårsperioden.

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2019PDF

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-19 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00