Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Ventilation

Ventilationen är viktig i bostäder för att fukt ska ventileras bort och för att temperaturen ska vara lagom.

I de flesta villor finns det s.k. självdragssystem. I dessa finns inga mekaniska fläktar utan luftväxlingen sker genom att varm luft stiger uppåt och ut genom skorstenen. I ett sådant hus är det viktigt att det finns möjlighet för luften att komma in genom otätheter i fönster eller helst genom ventiler, annars sker ingen luftomsättning.

Byter du till nya fönster med ex. 3- eller 4-glas i ett hus med självdrag kan det vara lämpligt att se över ditt ventilationssystem för att undvika fuktskador och mögel pga. dålig ventilation.

Andra hus har fläktstyrd ventilation, det är då viktigt att man håller fläktar, filter och ventiler rena.

Bor du i flerfamiljshus så ska hyresvärden med jämna mellanrum låta göra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för att vara säker på att ventiler, fläktar och filter fungerar som de ska. Kontrollen ska göras av ackrediterade ventilationskontrollanter.

Fryser du i din hyrda bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Får du ingen respons där kan du vända dig till miljö- och byggförvaltninge som du når via växeln 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26

Sidan uppdaterad:

2019-08-26


Lindha Rothen
Förvaltningssekreterare miljö och bygg
054-172035


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00