Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Källsortering och återvinning

Många sopor går att återvinna. Lämna därför dina sopor till de insamlingssystem som finns.

Mycket går att återvinna

Sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera soporna och lämna dem på återvinningsstation eller återvinningscentral kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Mycket går att återvinna och att använda material flera gånger sparar energi och naturresurser.

Alla i Sverige är skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar, elavfall, batterier, returpapper och grovsopor och lämna detta till de insamlingssystem som finns. I kommunen finns flera återvinningsstationer och en återvinningscentral.

Trasiga lågenergilampor med kvicksilver

Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Via länken till Kemikalieinspektionen finns råd hur man gör om en lampa går sönder.

Värmeljuskoppar

EU har beslutat att värmeljuskoppar inte längre ska betraktas som en förpackning utan det är hushållsavfall. Därför kan värmeljuskopparna inte läggas i containern för metallförpackning på återvinningsstationen. Lämna dem i stället på återvinningscentralen. Fråga personalen om du är osäker.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00