Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avfall och återvinning 

Avfall innehåller både värdefulla och farliga ämnen. Det mesta kan återvinnas och det som är farligt går att ta hand om på ett säkert sätt.

Avfall

Enligt lag ska kommunen ta hand om hushållsavfall. Det innebär att samla in och frakta bort sopor från hushåll och jämförligt avfall från verksamheter. Regler kring detta finns i lokala föreskrifter om avfallshantering för Forshaga kommun.PDF

I avfallsplan Forshaga kommunPDF finns en beskrivning av avfallsförhållanden i kommunen och regionen och förslag till mål för att minska avfallsmängd, avfallsfarlighet, klimatpåverkan, öka material- och energiutvinning och optimera hantering genom samverkan. Avfallsplanen har tagits fram i samverkan med Hammarö-, Grums, Kils- och Karlstads kommuner. 

Skyldighet att sortera

Alla hushåll och företag är skyldiga att sortera sitt avfall och lämna det i de system för insamling som finns i kommunen.

Industrier och företag som har annat avfall än hushållsavfall ansvarar själva för att transportera bort avfallet så att det kan omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt.

Vad finns i soppåsen?

Kommunen kontrollerar innehållet i hushållssoporna vart femte år. Det gör vi genom att undersöka tre hela sopbilslass: ett lass från villor i tätort, ett lass från villor landsbygden och ett lass från flerfamiljshus i tätort.  

Resultatet från undersökningen 2014 visar att nästan inget farligt avfall fanns i soppåsarna. Däremot är nästan hälften av innehållet förpackningar som egentligen ska lämnas på återvinningsstationerna för återvinning.

Rapporterna från 2009 och 2014 finns att läsa under rubriken dokument.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-03-21

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00